Steg for steg

 

Informasjonsmøte 

For å finne ut om metodene kan være til nytte for deg eller ditt barn, ønsker vi at dere fyller ut et spørreskjema (helst før møtet). Med utgangspunktet i dette skjemaet og noen utvalgte tester av balanse og reflekser vil det være mulig å vurdere om videre utredning er å anbefale. 
(Ca 1 time/kr 600)

Utredning 

Her vil det bli foretatt en vurdering av:

  • grov- og finmotorikk
  • balanse
  • lateralitet
  • primitive og posturale reflekser
  • øyemotorikk og visuell persepsjon

Det vil deretter utformes et individuelt treningsprogram som skal utføres hjemme, hver dag i ca 5-10 min.

Det er mulighet for å slå sammen informasjonsmøte og utredning hvis en ønsker dette. 
(Ca 2 - 2,5 timer/kr 1900)

Informasjon om resultatene fra utredning og oppfølging

Resultatene fra første besøk blir gjennomgått og forklart. Det blir deretter foretatt en evaluering av øvelsene som er gjennomført samt en hørsel - /lyttetest for å se om det er grunnlag for å påbegynne auditiv stimulering (Johansen IAS).

Lyttestimulering foretas hjemme, 6 dager i uken og tar ca 10 min.
(ca 1,5 time/kr 1200)

Oppfølgingsmøter 

Ca hver åttende uke blir det oppfølgingsmøter for oppdatering av øvelser og eventuelt musikk.

Treningsprogrammet kan vare opptil ett år, men med individuelle variasjoner.

Etter gjennomført trening vil dere få en skriftlig rapport om prosessen og hvilke resultater som er oppnådd. Det er også mulig å be om en rapport fra utredningen og hvorfor trening er anbefalt.
(Ca 1,5 time/kr 1200)

Ta kontakt med oss!