Spedbarnsreflekser

Barn som har fremdeles aktive primitive reflekser i kroppen og hvor de posturale refleksene ikke er fullt utviklet, kan ha vanskeligheter med kontroll av bevegelse.

Dette kan påvirke den motoriske utviklingen, koordinasjon, balanse, finmotorikk, og visse aspekter av læring som for eksempel lesing og skriving.

Primitive reflekser

Et spedbarn har liten kontroll over viljestyrte bevegelser. Bevegelsene er preget av primitive refleksbevegelser som er stereotype reaksjoner til visse stimuli, men som sammen med nervesystemets økende modenhet og interaksjon med omgivelsene snart utvikles til mer avanserte motoriske ferdigheter.

  • Utvikles i fosterlivet
  • Er fullt utviklet ved fødselen hos et fullbårent barn (40 uker)
  • Kontrollert (inhibert) av høyere sentra i hjernen i løpet av de første 6 mnd

Eksempler på noen primitive reflekser:

  • Asymmetrisk Tonisk Nakke Refleks (ATNR)
  • Symmetrisk Tonisk Nakke Refleks (STNR)
  • Spinal Galant Refleks
  • Tonisk Labyrint Refleks (TLR)
  • Moro Refleks

Les mer om primitive reflekser

Samtidig som de primitive refleksene blir inhibert, vil et mer avansert system av viljestyrte bevegelser og postural kontroll utvikles.

Posturale reflekser (reaksjoner)

Posturale reflekser er automatiske responser for å opprettholde balanse, stabilitet og fleksibilitet av hele kroppen og legger grunnlaget for at vi kan tilpasse våre bevegelser til forandringer i omgivelsene. De posturale refleksene utvikles etter fødselen og kan ta opp til tre og et halvt år før de er ferdig utviklet.

  • Utvikles etter fødselen, er fullt utviklet ved 3 ½ års alder og skal være tilstede resten av livet
  • Posturale reflekser er fundamentet for den ubevisste kontroll av balanse, holdning og koordinasjon i forhold til tyngdekraften

Les om hvordan vi kan hjelpe ditt barn