Sliter ditt barn med læring?

En mulig årsak som kan bidra til lære- og atferdsvansker, kan være at barnet har rester av primitive reflekser (spedbarnsreflekser) i kroppen – (nevromotorisk umodenhet).

Rester av primitive reflekser kan påvirke utviklingen av motoriske ferdigheter, balanse, øyefunksjon og perseptuelle ferdigheter; egenskaper som må mestres for å lære å lese og skrive.

Kjennetegn på nevromotorisk umodenhet:

Barnehagealder

 • Atferd
 • Forsinket utvikling i motoriske milepæler 
 • Kan ha hoppet over krabbestadiet
 • Veldig sjenert eller støyende/viltert barn
 • Vanskelig for å lære å kle på seg, som f.eks. å kneppe knapper
 • Sen til å lære seg å snakke
 • Tidlig (10 mnd) eller sent (16 mnd) ute med å gå

Barneskolen

 • Vanskeligheter for å lese eller skrive (til tross for gode språkferdigheter)
 • Umodent blyantgrep
 • Vanskeligheter med å sitte stille
 • Stave- eller mattevansker
 • Unngår sportsaktiviteter
 • Kan ha vanskeligheter med å skaffe venner og bli en del av gruppen
 • Smart, men underpresterer
 • Kan ha skolevegring

Ungdomskolen

 • Det skrevne arbeidet er ikke i overensstemmelse med språklige eller praktiske ferdigheter
 • Vanskeligheter med å tilpasse seg nye læringskrav eller metoder
 • Vanskeligheter med å takle store mengder informasjon
 • Resultater under stress (prøver og tester) er ikke i samsvar med resultater gjennom hele året

Les om hvordan vi kan hjelpe