Privatundervisning

Sliter barnet ditt med læring på skolen? Da er det viktig å spørre seg om barnet har system i tankegangen. For å lære fag og teori må en ha en grunnleggende begrepsforståelse.

Erfaringsmessig viser det seg at de elevene som sliter med læring, ofte mangler grunnleggende begreper og har dermed ikke et verktøy for å sortere tankene sine.

Begrepsundervisningen tetter hullene hos eleven og sørger for at grunnlaget for videre læring er lært. Dette vil da være viktig som basis og redskaper for lese- skrive- og matematikkopplæringen.

Systematisk Begrepsundervisning (BU) er utviklet av Magne Nyborg og er omfattende utprøvd med gode resultater. BU har  bl.a. som mål å lære barna å lære og å utvikle positive forventninger til egen læring.

Ved hjelp av BU-modellen kan enkeltbegrep læres gjennom:

  • Assosiasjonslæring
  • Forskjellslæring
  • Likhetsoppdagelse

Eksempler på grunnleggende begrepssystemer og begreper:

Farge, form (rund, rettlinjet, buet, trekant, firkant osv.), stilling (vannrett, loddrett, skrå), plass (på, under, over, først, sist, foran, mellom osv.), antall (stort, lite i forhold til noe annet, gjøre antall større/mindre osv.) retnings- antallsbegreper m.fl.

Ved hjelp av konkreter, kan eleven knytte erfaringer til begrepsforståelse og dette vil gi eleven en solid plattform for videre læring. 

Bestill privatundervisning her

Vi benytter læringsverktøy som er utviklet av I:SEE både i norsk og matte. Dette verktøyet er basert på grunnleggende begrepslæring. Øv- og Lær-spill fra Pedverket Kompetanse bruker vi i undervisningen og læringsspill fra GetSmart benytter vi til øving av ferdigheter. Hos Hjernefabrikken kan du kjøpe mye nyttig til undervisning, både bøker og annet læringsverktøy.

Kontakt Elin Natås for begrepsundervisning på Østlandet.

Vi anbefaler boka Hvordan Fatte Matte som er basert på Systematisk Begrepsundervisning. Dette er en flott bok for både for lærere og foreldre.