Hvordan kan vi hjelpe?

Vi ser på mulige årsaker til hvorfor barnet har vanskeligheter.

 • Identifisere om fysiske faktorer kan være en del av barnets vanskeligheter
 • Vurdere og identifisere årsaken til vanskelighetene
 • Skaffe effektiv trening som er rettet mot årsaken til vanskelighetene

Et individualisert program rettet mot de underliggende fysiske faktorer blir designet og skal utføres daglig hjemme i ca 10 min.

Metodene

INPP - metoden

The Institue for Neuro-Physiological Psychology (INPP) ble grunnlagt av psykologen Peter Blythe i 1975 for å forske på hvilken effekt umodenhet i nervesystemets funksjon kunne ha på læring og atferd. Siden den tid har INPP utviklet reliable metoder for å identifisere tegn på nevromotorisk umodenhet hos barn og voksne, samt utviklet en ikke-medikamentell intervensjonsmetode. Instituttet er nå ledet av Sally Goddard Blythe. Hun har forfattet seks bøker om barns utvikling og er ansvarlig for trening av INPP terapeuter over hele verden.

 • Standardiserte tester blir benyttet for å vurdere primitive og posturale reflekser
 • Refleksstatusen er utgangspunktet for å bestemme type og nivå på intervensjon som er riktig for den enkelte
 • Metoden bruker en kombinasjon av primitive bevegelser, refleks- og sensorisk stimulering for å integrere refleksene

Ut fra testresultatene utformes det et individuelt treningsprogram som utføres daglig hjemme. Dette tar ca 5-10 minutter. Hver åttende uke vil det bli foretatt en evaluering, hvor nye øvelser blir gitt dersom det er behov for det. Programmet kan vare i ca ett år.

Treningen har som mål å stimulere det vestibulære systemet (balansen) samt trene bort (inhibere) uønskede primitive reflekser og stimulere utviklingen av posturale reflekser. Dette kan forbedre balanse, holdning, koordinasjon og kontroll av øyebevegelser.

Mer informasjon: www.inpp.org.uk

Johansen Individualisert Auditiv Stimulering (Johansen IAS)

Ikke alle med normal hørsel har en god lytteevne. Noen kan ha vanskeligheter med å bearbeide hva de hører (auditive prosesseringsvansker). Dette kan få konsekvenser for språk og læring.

Johansen IAS er utviklet av Dr. Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark. Programmet innebærer å lytte til musikk som er spesielt laget for å stimulere hørselssystemet slik at lytteevnen bedres. Musikken er komponert av den danske komponisten Bent Peder Holbech i samarbeid med Kjeld Johansen.

De som kan ha nytte av Johansen IAS er barn fra 3-4 år, ungdom og voksne som opplever vanskeligheter innenfor:

 • Staving
 • Forståelse av språket
 • Høre tale i omgivelser med bakgrunnsstøy
 • Det skrevne språk (dysleksi)
 • Skille mellom ulike språklyder (fonologiske vansker)
 • Forstå og huske informasjon, samt instruksjoner
 • Konsentrasjon
 • Hypersensitiv til høye eller spesifikke lyder

Ved å foreta et audiogram (hørselstest), der det blir testet i frekvensområdet 125 Hz – 8000 Hz, får vi frem en personlig hørselsprofil. Det blir også foretatt en lyttetest som viser evnen til å diskriminere språklyder og utvikling av dominans (dikotisk lyttetest).

Med utgangspunkt i hørselsprofilen blir det laget en CD som skal lyttes til hjemme i ca 10 minutter, 6 dager i uken. Nye tester blir foretatt hver åttende uke for å se om det er endringer i audiogrammet og om det er behov for ny CD. Programmet kan vare fra 9-12 måneder og kan benyttes sammen med INPP- metoden.

Mer informasjon: www.dyslexia-lab.dk og www.johansenias.com

Bilateral Integrasjon

Dette programmet var utarbeidet av Sheila Dobie for å hjelpe barn og unge med spesifikke lærevansker og atferdsvansker, samt for de som underpresterte. Dette er et unikt intervensjonsprogram som er designet for å:

 • utvikle koordinasjon og balanse
 • integrere de sensoriske systemene
 • stimulere de nevrologiske forbindelser mellom bevegelse og kognisjon

Programmet kan gjennomføres alene eller som et supplement til INPP - metoden og består av fysiske øvelser som gjøres daglig hjemme i ca 5 -10 min.

Les om hvordan vi går frem, steg for steg.