Hvordan kan vi hjelpe?

Vi ser på mulige årsaker til hvorfor barnet ditt har vanskeligheter.

 • Identifisere om fysiske faktorer kan være en del av vanskelighetene
 • Vurdere og identifisere årsaken til vanskelighetene
 • Skaffe effektiv trening som er rettet mot årsaken til vanskelighetene

Et individualisert program rettet mot de underliggende fysiske faktorer blir designet og skal utføres daglig hjemme i ca 10 min.

Metodene

INPP - metoden

The Institue for Neuro-Physiological Psychology (INPP) ble grunnlagt av psykologen Peter Blythe i 1975 for å forske på hvilken effekt umodenhet i nervesystemets funksjon kunne ha på læring og atferd. Siden den tid har INPP utviklet reliable metoder for å identifisere tegn på nevromotorisk umodenhet hos barn og voksne, samt utviklet en ikke-medikamentell intervensjonsmetode. Instituttet er nå ledet av Sally Goddard Blythe. Hun har forfattet seks bøker om barns utvikling og er ansvarlig for trening av INPP terapeuter over hele verden.

 • Standardiserte tester blir benyttet for å vurdere primitive og posturale reflekser
 • Refleksstatusen er utgangspunktet for å bestemme type og nivå på intervensjon som er riktig for den enkelte
 • Metoden bruker en kombinasjon av primitive bevegelser, refleks- og sensorisk stimulering for å integrere refleksene

Ut fra testresultatene utformes det et individuelt treningsprogram som utføres daglig hjemme. Dette tar ca 5-10 minutter. Hver åttende uke vil det bli foretatt en evaluering, hvor nye øvelser blir gitt dersom det er behov for det. Programmet kan vare i ca ett år.

Treningen har som mål å stimulere det vestibulære systemet (balansen) samt trene bort (inhibere) uønskede primitive reflekser og stimulere utviklingen av posturale reflekser. Dette kan forbedre balanse, holdning, koordinasjon og kontroll av øyebevegelser. Dette er den fysiske grunnmuren som barnet trenger for å lære effektivt. 

Mer informasjon: www.inpp.org.uk

Johansen Individualisert Auditiv Stimulering (Johansen IAS)

Selv om barnet ditt har normal hørsel betyr ikke det at barnets lytteevnen er god. Noen kan ha vanskeligheter med å bearbeide hva de hører (auditive prosesseringsvansker). Dette kan få konsekvenser for språk og læring.

Johansen IAS er utviklet av Dr. Kjeld Johansen, Baltic Dyslexia Research Lab, Danmark. Programmet innebærer å lytte til musikk som er spesielt laget for å stimulere hørselssystemet slik at lytteevnen bedres. Musikken er komponert av den danske komponisten Bent Peder Holbech i samarbeid med Kjeld Johansen.

De som kan ha nytte av Johansen IAS er barn fra 3-4 år, ungdom og voksne som opplever vanskeligheter innenfor:

 • Staving
 • Forståelse av språket
 • Høre tale i omgivelser med bakgrunnsstøy
 • Det skrevne språk (dysleksi)
 • Skille mellom ulike språklyder (fonologiske vansker)
 • Forstå og huske informasjon, samt instruksjoner
 • Konsentrasjon
 • Hypersensitiv til høye eller spesifikke lyder

Ved å foreta et audiogram (hørselstest), der det blir testet i frekvensområdet 125 Hz – 8000 Hz, får vi frem en personlig hørselsprofil. Det blir også foretatt en lyttetest som viser evnen til å diskriminere språklyder og utvikling av dominans (dikotisk lyttetest).

Med utgangspunkt i hørselsprofilen blir det laget en CD som skal lyttes til hjemme i ca 10 minutter, 6 dager i uken. Nye tester blir foretatt hver åttende uke for å se om det er endringer i audiogrammet og om det er behov for ny CD. Programmet kan vare opptil 9 måneder og kan benyttes sammen med INPP- metoden.

Mer informasjon: www.dyslexia-lab.dk og www.johansenias.com

Bilateral Integrasjon

Dette programmet er utarbeidet av Sheila Dobie for å hjelpe barn og unge med spesifikke lærevansker og atferdsvansker, samt for de som underpresterer. Dette er et unikt intervensjonsprogram som er designet for å:

 • utvikle koordinasjon og balanse
 • integrere de sensoriske systemene
 • stimulere de nevrologiske forbindelser mellom bevegelse og kognisjon

Programmet kan gjennomføres alene eller som et supplement til INPP - metoden og består av fysiske øvelser som gjøres daglig hjemme i ca 5 -10 min.

Rytmisk Bevegelsestrening

Rhythmic Movement Training (Rytmisk Bevegelsestrening) er et program som også integrerer de primitive refleksene, men på en litt annen måte enn INPP-metoden. Rytmisk Bevegelsestrening passer spesielt godt for de yngre barna.

Rytmisk Bevegelsestrening bygger på de rytmiske bevegelsene som spedbarn gjør spontant. Disse bevegelsene kan forbedre koordinasjon, muskeltonus og integrere de primitive spedbarnsrefleksene. De rytmiske bevegelsene stimulerer og kobler opp ulike deler av hjernen og en har erfart at dette kan forbedre språk, syn og vanskeligheter med oppmerksomhet, hyperaktivitet, lesing og skriving.

Programmet er utviklet av Harald Blomberg, lege og spesialist i psykiatri. Han har mer enn tyve års erfaring med å hjelpe barn og voksne med ulike vanskeligheter innenfor motorikk, oppmerksomhet og konsentrasjon, lærevansker og autisme. Han underviser Rhythmic Movement Training and Reflex Integration i både inn- og utland.

På http://blombergrmt.se kan dere lese mer om Rytmisk Bevegelsesstrening og refleksintegrering.

Les om hvordan vi går frem, steg for steg.