Har barnet ditt utfordringer med lesing?

Det kan være mange årsaker til at et barn sliter med lesing. En mulig årsak kan være at øynene har vanskeligheter med å følge en linje med skrift. Ved å bruke mye konsentrasjon for å klare dette, når fokuset på å samle bokstavene korrekt tar all oppmerksomhet, kan det være vanskelig å huske det som er lest; altså kan det også påvirke kortidshukommelsen. Synsfunksjonelle vansker kan til en viss grad være trenbart.

Synssansen er fremdeles primitiv ved fødselen og trenger stimulering fra omgivelsene for å kunne utvikle seg normalt. Her spiller de primitive refleksene en viktig rolle for at øynene skal få en god og allsidig stimulering. Er derimot disse refleksene aktive etter 6 måneders alderen, kan de forhindre optimal utvikling av de posturale refleksene (holdnings- og rettereflekser) og ha en negativ innvirkning på synsfunksjonelle områder. Dette kan bl.a. påvirke følgebevegelser (som vi trenger for å skanne en linje med skrift), akkomodasjon (avstandsskifte), konvergens (evnen til å trekke øynene innover) og fiksering (som er viktig for visuell oppmerksomhet). 

Ved å foreta en kartlegging av refleksstatusen, kan vi vurdere om grunnmuren for synsfunksjonen er på plass. Hvis synsfunksjonelle vansker er forårsaket av aktive primitive reflekser, anbefales først refleksinhiberende trening, for deretter å se om det er nødvendig å følge opp med eventuelt synstrening. Når grunnmuren er på plass, vil det bidra til at trening rettet mot synsfunksjonen vil være mer effektivt og en varig og stabil endring av synet er mulig å oppnå.

Anbefalte artikler:

Sally Goddard Blythe (1995): The Role of primitive survival reflexes in the development of the visual system. The Journal of Behavioral Optometry.

Marie E. Seljebø (2008): Primitive reflekser sett i sammenheng med utviklingen av synsfunksjonen. Optikeren og Spesialpedagogikk.