Primitive reflekser

ATNR

Denne refleksen starter sin utvikling i ca. 18. uke i fosterlivet og kan observeres når spedbarnet vrir hodet til siden. Da strekkes arm og ben på den siden som hodet vris til, mens arm og ben på motsatt side bøyes.

En aktiv ATNR utover fire til seks måneder kan ha en effekt på:

 • Øye- og håndkoordinering
 • Evnen til å krysse kroppens midtlinje
 • Øyebevegelser som er viktig for å lese og skrive
 • Kontroll av automatisk balanse
 • Bilateral integrasjon – differensiert og integrert bruk av kroppens to sider
 • Usikker lateralitet utover 8 års alder

På siden til Blomberg Rhythmic Movement Training kan dere se en flott video som viser ATNR hos et spedbarn.
http://blombergrmt.se/wp-content/uploads/2014/12/ATNR.mp4 

STNR

STNR er til stede rett etter fødselen. Deretter blir den svakere, før den kommer tilbake når barnet er ca. åtte måneder. Når barnet løfter hodet opp, strekkes armene mens bena bøyes. Det motsatte skjer hvis hodet senkes; armene bøyes mens bena strekkes. Den kan ha en effekt på evnen til både å krype og krabbe.

Et barn med en aktiv STNR kan oppleve:

 • Svak integrering av over- og underkroppen som kan påvirke grovmotoriske aktiviteter som å klatre i tau, stå på hender og å svømme
 • Svak utviklet muskeltonus
 • Svak øye- og håndkoordinering
 • Vanskeligheter med å sitte stille og konsentrere seg

SPINAL GALANT

Ryggradsrefleksen utløses ved lett stryking opp og ned ved siden av ryggraden og fører til at hofta roterer mot stimulus. Refleksen er til stede ved fødselen og burde være kontrollert/ inhibert mellom tre og ni måneders alder. Hvis den fremdeles er til stede etter dette, kan den påvirke:

 • Evnen til å sitte stille
 • Oppmerksomhet
 • Koordinasjon
 • Av og til forbundet med sengevæting
 • Kan bidra til utvikling av skjevhet i ryggraden

TLR

TLR aktiveres ved at labyrinten i det indre øret blir stimulert. Ved at hodet beveger seg bakover (utstrekning) eller forover (fleksjon), altså under eller over ryggradens plan, vil kroppen flekses (bøyes) eller strekkes avhengig av hodets posisjon. TLR er en primitiv respons til tyngdekraften og er til stede hos et spedbarn før høyere, mer avanserte systemer er utviklet. I løpet av de første seks måneder får barnet større kontroll over hodet, samtidig som hoderetterefleksene blir utviklet. Dette er en viktig forutsetning for utviklingen og initierer tidlige bevegelser, muskeltonus og balanse.

Hvis TLR fremdeles er tilstede etter tre og et halvt års alder kan den være involvert i:

 • Stram eller slapp muskeltonus
 • Tendens til å gå på tærne
 • Svak balanse
 • Bil- og sjøsyke
 • Vanskelig å orientere seg i rommet
 • Øyemotoriske vanskeligheter (kan påvirke lesing)
 • Visuell – perseptuelle vanskeligheter (kan påvirke lesing og skriving)
 • Misliker ofte gym på skolen

MORO

Refleksen er en primitiv fight/flight respons, og kan utløses ved en plutselig uventet hendelse enten vestibulært, taktilt, olfaktorisk (lukt), visuelt eller auditivt. Spedbarnet vil da strekke armene utover, samtidig med en rask innpust, og vil i et øyeblikk ”fryse” i denne stillingen før armene tilbakevender foran kroppen, etterfulgt ofte av klynking eller gråt. Refleksen blir gradvis inhibert i løpet av de første fire måneder. 

En fremdeles tilstedeværelse av refleksen er forbundet med:

 • Hypersensitivitet
 • Svak impulskontroll
 • Stimulusbundet - vanskeligheter med å ignorere irrelevante inntrykk, som dermed kan påvirke evnen til å fokusere på en ting av gangen
 • Angst
 • Humørsvingninger
 • Emosjonell og sosial umodenhet

Mer informasjon: www.inpp.org.uk

Kilder:
Goddard, S. (2002). Reflexes, Learning and Behavior. Eugene, Or.: Fern Ridge Press.
Goddard, S. B. (2009). Attention, Balance, and Coordination. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.

Les om hvordan vi kan hjelpe