Om Slib

Lene Solli Fitzgerald,

daglig leder, spesialpedagog, Johansen IAS- og INPP-terapeut.

Lene har studert ved Norges Musikkhøgskole og vært ansatt som hornist i Trondheim Symfoniorkester i en årrekke. Siden har hun studert pedagogikk og i 2011 tok hun en master i spesialpedagogikk ved NTNU.

I 2008-2009 tok hun utdannelse i INPP - metoden ved The Institute for Neuro-Physiological Psychology (INPP) i England. Lene har også deltatt på flere kurs i Rytmisk Rørelsestrening og refleks-integrering i Stockholm som er utviklet av Harald Blomberg.

I 2011- 2012 gjennomførte hun Johansen IAS opplæring og reiste i 2012 til The Movement and Learning Centre i Skottland for å lære Bilateral Integration: The Gateway to Achievement.

Lene deltok i 2014 på Hjernefabrikkens modulkurs: PSI-modellen og systematisk begreps-undervisning, og hvordan integrere dette i norsk og matematikkundervisning. Hun har også gjennomført kurset Hvordan Fatte Matte i 2017 som er basert på boken med samme navn.

I 2013 oppdaget hun Bal-A-Vis-X og har deltatt på utallige kurs med Bill Hubert i Berlin, Düsseldorf, Slovenia, London, Edinburgh og USA. Hun ble i 2015 sertifisert som Practitioner av Bill Hubert og er opptatt av å spre kunnskap om Bal-A-Vis-X slik at flere i Norge kan få hjelp av denne metoden. Lene kan også holde 2 dagers kurs i Bal-A-Vis-X.

Lene er fasilitator i The Virtues Project som gir fremgangsmåter for å fremme positive kvaliteter og egenskaper hos barn og voksne.

Hun tilbyr også foredrag for foreldre og personell i barnehage og skole om det fysiske grunnlaget som trengs for å lære, sammenhengen mellom motorikk og læring, og om refleksenes betydning for dette.

   

Lene er linsensiert fra INPP