Kurs

Kurset er dessverre avlyst pga pandemien. Vi håper å arrangere internasjonalt kurs igjen i 2022.

 

Nytt Bal-A-Vis-X kurs 5-7 mars 2021!

Vi inviterer til Bal-A-Vis-X kurs i Trondheim. Instruktør vil bli Jane Oliver fra Skottland. Hun er den eneste treneren i Europa som kan holde 3 dagers kurs i Bal-A-Vis-X. 

Hold av datoene 5-7 mars og meld deg på nå!

Dette er en unik mulighet til å lære Bal-A-Vis-X!

Bilder fra kurset i juni 2018

Kurssted: Trondheim 

Dato: 5-7 mars 2021

Tidspunkt:

 • Fredag kl. ? 
 • Lørdag kl. 09.30 - 19.00
 • Søndag kl. 09.30 - 19.00

Ønskes mer informasjon - ta kontakt med lene@slib.no.

Begrenset med plasser!

Hvem kan ha nytte av å delta på dette kurset?

Foreldre, lærere, spesialpedagoger, fysioterapeuter, helsearbeidere, psykologer, rehabiliteringspersonell, SFO-personell m.fl., de som jobber med barn, voksne og eldre.

Bal-A-Vis-X kan hjelpe barn, voksne og eldre, fremmer læring og fysiske ferdigheter, og forbedrer selvfølelse og selvtillit.

Bal-A-Vis-X kan hjelpe mennesker som har 

 • Dysleksi
 • Dyspraksi
 • Dyskalkuli
 • Språkvansker
 • Lyttevansker
 • Vanskeligheter med konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Parkinson

Bal-A-Vis-X kan bidra til raskere bedring etter hjerneslag og forbedre koordinasjon, fin- og grovmotorikk.

Er du lærer?
Har du erfart at uansett hvor mye tid og hvilke lærestrategier du benytter, så er det alltid noen barn som:

 • lærer mye, uten særlig anstrengelser
 • lærer noe, med mye anstrengelser
 • lærer lite, uansett hvor mye tid og innsats en bruker

Bal-A-Vis-X addresserer de fysiske ferdighetene vi trenger for å lære. Vi har erfart at oppmerksomhet og fokus øker, og vi ser at ved å trene øye-hånd koordinering og spesielt øyebevegelser er positivt for barnets leseferdigheter. Bill Hubert (som har utviklet metoden) sier: "Where the eyes go... attention goes". 
Bal-A-Vis-X benytter seg også av Carla Hannafords metode for å kartlegge dominansprofilen, som er et verktøy for å støtte barns læring på best mulig måte.

Se hvordan de har tatt Bal-A-Vis-X inn i skolen i USA her.

Dette kurset består av 3 nivå + øvelser som er spesielt tilpasset, altså et komplett 23 timers Bal-A-Vis-X kurs.

 • Nivå 1 - Grunnleggende øvelser: Du er aktiv deltagende og lærer de grunnleggende Bal-A-Vis-X prinsippene, rytmene, prosedyrene og de første 125 øvelsene.

 • Nivå 2 - Mellomnivå: Du vil lære ulike variasjoner av nivå 1 øvelsene, i tillegg til 50 øvelser som er mer utfordrende.

 • Nivå 3 - Avanserte øvelser: Her vil du lære mer krevende øvelser og variasjoner av øvelsene på nivå 1 og 2.

 • Modifiserte øvelser av nivå 1 og 2 som er tilpasset for de som er meget unge, eldre, utviklingshemmede og de med store spesielle behov, inkludert ASD.

Allerede etter kurset kan du benytte metoden med ditt barn, implemetere metoden i klasserom, helsesenter osv.

Kurspris er kr. 3500 og det er mulig å dele opp betalingen. Påmeldingen er bindende. 

Begrenset med plasser!