Fane 3

Dette kurset består av 3 nivå + øvelser som er spesielt tilpasset, altså et komplett 23 timers Bal-A-Vis-X kurs.

  • Nivå 1 - Grunnleggende øvelser: Du er aktiv deltagende og lærer de grunnleggende Bal-A-Vis-X prinsippene, rytmene, prosedyrene og de første 125 øvelsene.

  • Nivå 2 - Mellomnivå: Du vil lære ulike variasjoner av nivå 1 øvelsene, i tillegg til 50 øvelser som er mer utfordrende.

  • Nivå 3 - Avanserte øvelser: Her vil du lære mer krevende øvelser og variasjoner av øvelsene på nivå 1 og 2.

  • Modifiserte øvelser av nivå 1 og 2 som er tilpasset for de som er meget unge, eldre, utviklingshemmede og de med store spesielle behov, inkludert ASD.

Allerede etter kurset kan du benytte metoden med ditt barn, implemetere metoden i klasserom, helsesenter osv.