Fane 2

Hvem kan ha nytte av å delta på dette kurset?

Foreldre, lærere, spesialpedagoger, fysioterapeuter, helsearbeidere, psykologer, rehabiliteringspersonell, SFO-personell m.fl., de som jobber med barn, voksne og eldre.

Bal-A-Vis-X kan hjelpe barn, voksne og eldre, fremmer læring og fysiske ferdigheter, og forbedrer selvfølelse og selvtillit.

Bal-A-Vis-X kan hjelpe mennesker som har 

  • Dysleksi
  • Dyspraksi
  • Dyskalkuli
  • Språkvansker
  • Lyttevansker
  • Vanskeligheter med konsentrasjon og oppmerksomhet
  • Parkinson

Bal-A-Vis-X kan bidra til raskere bedring etter hjerneslag og forbedre koordinasjon, fin- og grovmotorikk.

Er du lærer?
Har du erfart at uansett hvor mye tid og hvilke lærestrategier du benytter, så er det alltid noen barn som:

  • lærer mye, uten særlig anstrengelser
  • lærer noe, med mye anstrengelser
  • lærer lite, uansett hvor mye tid og innsats en bruker

Bal-A-Vis-X addresserer de fysiske ferdighetene vi trenger for å lære. Vi har erfart at oppmerksomhet og fokus øker, og vi ser at ved å trene øye-hånd koordinering og spesielt øyebevegelser er positivt for barnets leseferdigheter. Bill Hubert (som har utviklet metoden) sier: "Where the eyes go... attention goes". 
Bal-A-Vis-X benytter seg også av Carla Hannafords metode for å kartlegge dominansprofilen, som er et verktøy for å støtte barns læring på best mulig måte.

Se hvordan de har tatt Bal-A-Vis-X inn i skolen i USA her.