Velkommen til Senter for læring i Bevegelse

Det er ikke opprettet noe innhold for forsiden ennå.

Læring i Bevegelse forsøker å identifisere og adressere de underliggende årsaker som kan bidra til lære- og adferdsvansker.
Hvis disse refleksene fremdeles er tilstede hos et eldre barn, kan det få negative konsekvenser for læring og atferd.
Det kan være mange årsaker til at noen sliter med lesing. En årsak kan være at øynene har vanskeligheter med å følge en linje med skrift.
Vi lager et treningsprogram som er rettet mot årsaken til barnets vanskeligheter. Her kan dere også lese om noen av metodene vi benytter.
Her kan dere lese om hvordan vi vi går frem og hva vi tilbyr.
Sliter barnet ditt med læring på skolen? Da er det viktig å spørre seg om barnet har system i tankegangen.