Bal-A-Vis-X

Bal-A-Vis-X er en serie av balanse, auditive og visuelle øvelser som har rytme som vesentlig element. Øvelsene utføres med bruk av små sandsekker og baller, og noen ganger balansebrett. Bal-A-Vis-X er et akronym for Balance Auditory Vision eXercises.

Bal-A-Vis-X krever visuelle følgebevegelser og øye-hånd koordinering under gjennomføring av øvelsene. I tillegg krysses kroppens midtlinjer i stødige rytmiske bevegelser basert på både visuelle og auditive signaler som krever presis fysisk teknikk. Metoden kan fungere for barn med lærevansker fordi kognitiv integrasjon forbedres, impulsiviteten minsker og fokuset øker.

Metoden er utviklet over 30 år av Bill Hubert fra Wichita i Kansas, USA. Metoden er benyttet i flere utdanningsinstitusjoner i USA og har også begynt å få rotfeste i bl.a. Tyskland, Spania, Frankrike og Storbritannia.

Vi ønsker å spre kunnskap om Bal-A-Vis-X slik at også barn og unge i Norge kan få muligheten til å få hjelp gjennom denne metoden. Vi kommer gjerne til skolen eller andre institusjoner for å gi informasjon/demonstrasjon av Bal-A-Vis-X og hvordan metoden kan benyttes.

Lene er «sanctioned Bal-A-Vis-X practitioner» av Bill Hubert. Hun kan tilby Bal-A-Vis-X privat-timer til barn og unge. Hver treningsøkt varer ca. 30-40 min.

Ønsker dere å få besøk av Lene for en demonstrasjon er det bare å ta kontakt.
Lene kan også holde 2-dagers kurs i Bal-A-Vis-X. Ta kontakt for mer informasjon. 

 

Linker for mer informasjon om kurs og Bal-A-Vis-X:
www.bal-a-vis-x.com
Integrated Brain
Brightbrain Scotland

En nylig publisert forskningsartikkel om Bal-A-Vis-X og ADHD:
Alleviating the Symptoms og Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) Using Bal-A-Vis-X, a Non-Pharmacological Approach

Her er en video som viser hvordan en kan benytte Bal-A-Vis-X i skolen: