Litt om bakgrunnen til Bal-A-Vis-X

Her forteller jeg litt om bakgrunnen til Bal-A-Vis-X. Metoden har nemlig blitt utviklet over mange år av Bill Hubert i interaksjon med sine elever. Selv om han nå er pensjonert, er han fremdeles aktiv i å utvikle metoden videre.