INPP Supervision 2017

For å være være linsensiert fra INPP, må en delta på supervision jevnlig. Her får vi oppdateringer, forelesninger om ny kunnskap og forskning, og ikke minst treffe kollegaer fra inn- og utland. I år var vi 4 stykker fra Norge. I tillegg til Lene var Marie Seljebø, Liv Berit Vold og Eva Brittmark til stede. Supervision var i Chester i England og på bildet ser vi Sally Goddard Blythe (leder for the Institute for Neuro-Physiological Psychology) informerer oss om ny forskning om nevromotorisk umodenhet hos barn (barn som har spedbarnsrefleksene fremdeles aktive og underutviklede posturale reflekser).