INPP-metoden

På Senter for Læring i Bevegelse benyttes en metode som heter INPP-metoden. Dettte er en metode som er utviklet ved The Institute for Neuro-Physiological Psychology i Chester.

Metoden vurderer nevromotorisk modenhet ved å bruke en serie av tester for balanse, grov- og finmotorikk, lillehjerne funksjon, tilstedeværelse av primitive og posturale reflekser, øyemotorisk funksjon og visuell persepsjon.

Ved å sjekke om barnet har aktive spedbarnsreflekser, kan vi få en indikasjon om hvor modent nervesystemet er. Da kan vi bruke denne informasjonen til å finne de rette øvelsene for barnet og så kan vi se om det skjer endringer ved å teste disse refleksene før og etter.

Selve metoden er et fysisk bevegelsesprogram som replikerer (kopierer) bevegelsesmønstre som utføres i den normale uviklingen i løpet av de første 1-3 årene i livet. Dette er for at hjernen skal få en "second chance" til å utvikle mer effektive nervebaner, noe som kan føre til at barnet fungerer bedre i hverdagen. 

Øvelsene som barnet skal utføre hjemme, tar ca 10 minutter. De skal repeteres daglig i en periode før de evalueres. 

Hvilke konsekvenser det kan få for et barn hvis det har aktive spedbarnsreflekser i kroppen, kan du lese her.

Målet til INPP-metoden er å hjelpe barn og unge med eller uten diagnose for lærevansker, underprestering og ulike atferdsutfordringer.   

Lurer du på om barnet ditt har aktive spedbarnsreflekser i kroppen? Ja, da kan du gjerne ta kontakt med meg her. Det er også mulig å ringe for å få en uforpliktende samtale med meg.