Dominansprofil

Carla Hannaford har skrevet en bok om The Dominance Factor, How knowing your Dominant Eye, Ear, Brain, Hand & Foot Can Improve Your Learning. Den kan være et nyttig verktøy for å forstå barns læring. Her forteller jeg litt om hva dominansprofil er: