Bal-A-Vis-X kurs i Norge!

Sett av datoene 1/6, 2/6 og 3/6 2018!

Da arrangerer vi Norges første Bal-A-Vis-X kurs i Trondheim. Instruktør for kurset vil bli Jane Oliver fra Skottland. 

Mer om  metoden kan dere lese her.